Cenas

Visu vecumu Visu vecumu  Līdz 1,5 g.v.
Saulītes
 1,5 g.v. - 2,5 g.v.
Zaķīši
 no 2,5 g.v.
Bitītes, Kāpēcīši
€ 3.00 stundā € 24.00 dienā € 250.00 mēnesī € 300.00 mēnesī € 300.00 mēnesī
bez ēdināšanas ar ēdināšanu bez ēdināšanas bez ēdināšanas bez ēdināšanas

Saņemam līdzfinansējumu no Pašvaldībām.

Ēdināšana

Brokastis Pusdienas Launags Visas ēdienreizes
€ 1.00 € 2.00 € 1.00 € 4.00 dienā