Dienas ritms

Bērnudārzs strādā darbadienās no pulkst. 7:00-19:00 

 

7:00 – 8:30      Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, radošā darbība, spēles, individuālais darbs, pedagoģiskie vērojumi.

8:30 – 9:00      Gatavošanās brokastīm, brokastis.

9:00 – 10:15      Rīta aplis, gatavošanās integrētajai rotaļnodarbībai, rotaļnodarbība.

10:15 – 11:30      Gatavošanās pastaigai, pastaiga dabā (āra pagalmā), rotaļas dabā, vērojumi, sporta aktivitātes.

11:30 – 12:15       Gatavošanās pusdienām, pusdienas.

12:15 – 15:00      Gatavošanās dienas miegam, diendusa.

15:00 – 15:30    Celšanās.

15:30 – 16:00    Gatavošanās launagam, launags.

16:00 – 19:00    Rotaļas, individuālais darbs, nostiprināšana, fakultatīvās nodarbības, kustību aktivitātes, gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas dabā.

19:00                   Atvadīšanās no audzinātājām un draugiem, došanās mājās.

Nedēļas tēma “Cepu, cepu kukulīti”

Mazā grupiņa “Zaķīši”

Pirmdiena

Rīta aplis – sasveicināšanās dziesmiņa “Celies augšā saulīte”; rīta rotaļa “Kustību rotaļa”.

Runa +Valodas attīstīšana –Pirkstiņu un mēles attīstīšanas vingrinājumi. Pārrunas par maizi. Kā to gatavo?

Skaitāmpants – „Cepu,cepu kukuli”.

Aplicēšana – Kukulīša aplicēšana ar plastalīnu.

Otrdiena

Rīta aplis – Pirkstiņu rotaļas. Dziesmiņa “Celies augšā saulīte”; ”Ir jau visi mūsu bērni”.

Matemātika –  Lielumu salīdzināšana ar bumbām un čiekuriem (liels,mazs).

Mūzika – „Cepu, cepu kukulīti ” dziesmas dziedāšana dažādos tempos un improvizēšana ar kustībām.

Kustību attīstīšana – “Kustību rotaļa”, izkustinot ķermeni.

Trešdiena

Rīta aplis – dziesmiņas ”Celies augšā saulīte”; „Ir jau visi mūsu bērni”.

Runa + Valodas attīstīšana – Pārrunas par maizi. Skaitāmpanta “Cepu,cepu kukulīti” skandēšana, dziesmu dziedāšana ar roku  kustībām “Cepu,cepu kukulīti”; „ Mala, mala pelīte”.

Veidošana – Kukulīša veidošana.

Ceturtdiena

Rīta aplis – Aplītī sasēšanās un rīta dziesmiņu izdziedāšana “Celies augšā saulīte”; „Labu rītu saka saule”.

Matemātika – Pērlīšu šķirošana pa trauciņiem(balts, zaļš).

Mūzika – Skaitāmpanta “Cepu, cepu kukulīti” skandēšana dažādos ritma tempos, ritma sišana ar rokām un kājām.

Piektdiena

Rīta aplis – Rīta dziesmas “Celies augšā saulīte”,”Labu rītu saka saule”.

Zīmēšana – apsveikumu izkrāsošana bērniem.

Dabas vērošana – Laika apstākļi ārā. Secinām, vai ārā līst, vai spīd saule.

Pirmdiena       Runa, valodas attīstība

  Aplicēšana

Otrdiena          Matemātika

  Mūzika

  Kustības attīstība

Trešdiena        Runa, valodas attīstība

  Veidošana

Ceturtdiena    Matemātika

  Mūzika

  Kustību attīstība

Piektdiena       Valodas attīstība

  Dabas norišu vērošana

  Zīmēšana